CRISPR-Adventskalender

9

© Daria Chrobok, DC SciArt

Rostlina: Pampeliška (Taraxacum koksaghyz)
Vlastnost: Zvýšená kořenová biomasa

Kaučuk je součástí mnoha předmětů, s nimiž se každodenně setkáváme, jako jsou pneumatiky, omítky, těsnění, gumové holínky nebo tenisky. Až dosud byl přírodní kaučuk získáván převážně z gumovníku (fíkovníku pryžodárného). S rostoucí poptávkou po přírodním kaučuku a obtížemi, které pěstování gumovníku přináší (např. pomalý růst, striktní klimatické požadavky, náchylnost monokulturních plantáží k napadení škůdci nebo náklady na přepravu surovin z odlehlých oblastí), se rozšířilo hledání alternativních zdrojů této suroviny. Pampeliška koksaghyz (Taraxacum koksaghyz), nazývaná „ruská pampeliška“ se v poslední době stala slibnou alternativou díky své schopnosti produkovat a skladovat značné množství přírodního kaučuku a inulinu (zásobní látka některých rostlin) v kořenech. Domestikace pampelišky ruské však vyžaduje vývoj stabilních agronomických znaků, jako jsou vyšší výtěžky inulinu a přírodního kaučuku, vyšší kořenová biomasa a morfologie kořenů vhodnější pro pěstování a sklizeň. Vědci z Münsterské univerzity dokázali identifikovat a odstranit gen z ruské pampelišky, což vedlo k pozitivnímu vlivu na růst kořenů. Ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovaly upravené rostliny zlepšenou morfologii kořenů, zvýšení kořenové biomasy a zvýšený výnos inulinu i přírodního kaučuku.

Publikace

TitleLoss of function mutation of the Rapid Alkalinization Factor (RALF1)-like peptide in the dandelion Taraxacum koksaghyz entails a high-biomass taproot phenotype
AuthorsAnnika Wieghaus et al.
CountryGermany
JournalPLOS ONE
Year2019
DOIdoi:10.1371/journal.pone.0217454