CRISPR-Adventskalender

10

© Daria Chrobok, DC SciArt

Plant: Koolzaad (Brassica napus)
Eigenschap: Verhoogde weerstand tegen stengelrot (S. Sclerotiorum)

Sclerotinia sclerotiorum, beter bekend als koolzaadkanker, stengelrot of witte rot, is een schimmelziekte die voorkomt in veel gewassen zoals koolzaad, zonnebloem, aardappel, peulvruchten, kool en vele anderen. De schimmel veroorzaakt de grootste schade in jaren met vochtige, warme vroege zomers en een hoge luchtvochtigheid. In koolzaad vormen er witte tot witgrijze vlekken op stengels of zijscheuten na de bloei. Er ontwikkelt zich een wit, wattenachtig schimmelweefsel dat de stengel overgroeit en leidt tot stengelrot. Bij koolzaad kan dit leiden tot opbrengstverliezen van 5 tot 100%, afhankelijk van de ernst van de besmetting. Chinese wetenschappers van de Universiteit van Yangzhou zijn erin geslaagd om met CRISPR/Cas een gen te elimineren dat de gevoeligheid van de plant voor S. sclerotiorum beïnvloedt. De gemuteerde planten vertoonden een verhoogde resistentie in vergelijking met de ouderplant.

Publication

TitleCRISPR/Cas9-Mediated Multiplex Genome Editing of the BnWRKY11 and BnWRKY70 Genes in Brassica napus L.
AuthorsQinfu Sun et al.
CountryChina
JournalInternational Journal of Molecular Sciences
Year2018
DOIdoi:10.3390/ijms19092716