CRISPR-Adventskalender

6

© Daria Chrobok, DC SciArt

Rostlina: Maniok (Manihot esculenta)
Vlastnost: Odolnost proti viru CBSD

Maniok, známý též pod názvy kasava nebo tapiok, je důležitou základní potravinou v afrických zemích, jako jsou Burundi, Rwanda, Uganda, Keňa a Tanzanie. V těchto zemích je pěstován zejména malými farmáři. V celosvětovém měřítku je ale po kukuřici, rýži, pšenici a bramborách nejčastěji pěstovanou plodinou. V roce 2011 varovala Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) před rozšířením rostlinného viru, který ničí velké části plodiny, a tím i obživu mnoha lidí. Virus je zodpovědný za chorobu Cassava Brown Streak Disease (CBSD), která způsobuje zhnědnutí a nepoživatelnost hlíz manioku. Zákeřnou charakteristikou nemoci je, že viditelné nadzemní části rostliny nevykazují vlastnosti virové infekce a poškození se projeví až po sklizni. Ve výzkumu podporovaném nadací manželů Gatesových (Bill & Melinda Gates Foundation) se vědcům z Kalifornské univerzity podařilo vyprodukovat maniok se zvýšenou tolerancí k tomuto onemocnění, a to díky odstranění několika genů pomocí CRISPR/Cas.

Publikace

TitleSimultaneous CRISPR/Cas9-mediated editing of cassava eIF4Eisoforms nCBP-1and nCBP-2reduces cassava brown streak disease symptom severity and incidence
AuthorsMichael A. Gomez et al.
CountryUnited States
JournalPlant Biotechnology Journal
Year2018
DOIdoi:10.1111/pbi.12987