CRISPR-Adventskalender

4

© Daria Chrobok, DC SciArt

Rostlina: Rýže (Oryza sativa)
Vlastnost: Zvýšená tolerance soli

Za abiotický stres jsou považovány environmentální faktory, na nichž se přímo nepodílí živé organismy. U rostlin může dojít k abiotickému stresu v důsledku nepříznivých vlivů jako je sucho, teplo, chlad nebo vysoká koncentrace soli v půdě. Z těchto podmínek je největší hrozbou pro rostlinnou produkci obsah soli, kdy většina rostlin nemůže růst v půdě s příliš vysokou slaností. Za posledních 20 let se více než 2000 hektarů úrodné půdy na celém světě stalo nepoužitelnou z důvodu salinizace (často v důsledku několikaletého zavlažování). V poslední době však bylo identifikováno několik genů, které ovlivňují snášenlivost rostlin vůči soli. Čínští vědci z Huazhong Agricultural University úspěšně eliminovali jeden z těchto genů pomocí CRISPR/Cas, což vedlo ke zvýšené toleranci upravených rostlin vůči vyšším koncentracím solí.

Publikace

TitleEnhanced rice salinity tolerance via CRISPR/Cas9-targeted mutagenesis of the OsRR22 gene
AuthorsAnning Zhang et al.
CountryChina
JournalMolecular Breeding
Year2019
DOIdoi:10.1007/s11032-019-0954-y