CRISPR-Adventskalender

3

© Daria Chrobok, DC SciArt

Rostlina: Kiwi (Actinidia chinensis)
Vlastnost: Kompaktnější růst, dřívější kvetení

Kiwi zdomácnělo poměrně nedávno (okolo roku 1900 na Novém Zélandu), a tak dnes máme pouze několik málo odrůd, které jsou výsledkem cíleného šlechtění. Proto je komerční pěstování kiwi stále spojeno s několika problémy. Patří sem například nákladná technika pěstování, nedostatečný výnos v teplejším podnebí a vysoká náchylnost k chorobám. Další velký problém představuje dlouhá doba před první sklizní (může trvat až 5 let). Všechny tyto překážky jsou problémem pro rozvoj vylepšených odrůd kiwi. Vědci z Nového Zélandu dokázali pomocí CRISPR/Cas vytvořit kompaktnější rostliny kiwi s rychlejším rozkvětem a tvorbou jeho plodu. Tento přístup by mohl být užitečným nástrojem pro urychlení šlechtitelského procesu v budoucnosti, zvýšení produktivity a usnadnění pěstování kiwi ve skleníku.

Publikace

TitleMutagenesis of kiwifruit CENTRORADIALIS-like genes transforms a climbing woody perennial with long juvenility and axillary flowering into a compact plant with rapid terminal flowering
AuthorsErika Varkonyi-Gasic et al.
CountryNew Zealand
JournalPlant Biotechnology Journal
Year2018
DOIdoi:10.1111/pbi.13021